Last van rioleringsproblemen? Klik dan hier

De huidige rioleringssystemen

Het gemengde rioleringsstelsel, waarop zo'n 75% van alle Nederlandse huishoudens is aangesloten, voert zowel afvalwater als regenwater af naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het nadeel van dit systeem is dat een rioolwaterzuiveringsinstallatie mogelijk overbelast wordt, aangezien er soms meer dan 90% van de jaarlijkse neerslag door wordt afgevoerd.
Het komt dan ook wel eens voor dat het rioleringssysteem de hoeveelheid afvalwater en regenwater niet aankan. Vandaar dat men overstorten heeft aangebracht, die het ongezuiverde rioolwater op het oppervlaktewater kunnen lozen. Bij grote hoeveelheden neerslag betekent dit echter wel dat het oppervlaktewater ernstig vervuild kan worden. Vandaar dat er tussen de riolering en de overstort vaak bergbezinkbassins worden aangebracht. Deze bassins slaan het rioolwater stilstaand op, waardoor de afvalstoffen naar de bodem zinken, waarna het schonere water wordt geloosd.

Tegenwoordig wordt bij de aanleg van een nieuw rioolstelsel vaak gekozen voor het gescheiden rioleringsstelsel. Het minsterie van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) heeft namelijk als uitgangspunt dat regenwater en afvalwater gescheiden moeten blijven. Het water uit de dakgoot moet dus niet meer samenkomen met het afvalwater uit toiletten, douches en gootstenen.
Dit gescheiden rioleringsstelsel heeft als voordeel dat als er veel regen valt en het rioolstelsel dit niet aankan, het gebied waar het overtollig regenwater geloosd wordt, niet extra vervuild wordt door het afvalwater omdat dat zich in een andere buis bevindt.
Er wordt echter wel een koppeling gemaakt tussen de buis van het regenwater en die van het afvalwater. Wanneer er namelijk veel regen valt, kan een deel van de neerslag via de afvalwaterbuis afgevoerd worden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het gaat dan vooral om de eerste hoeveelheid neerslag die de straten schoonspoelt en veel straatvuil in het riool brengt. Het afvalwater kan echter niet in de buis voor het regenwater terecht komen.

Zeker & Mobiel