Last van rioleringsproblemen? Klik dan hier

De manieren van waterafvoer

Er zijn twee manieren waarop het afvalwater en regenwater kan worden afgevoerd. Over het algemeen (±80% van alle rioleringen, ongeveer 80.000 kilometer van de totale lengte) wordt de riolering onder een kleine helling aangelegd, zodat het afvalwater en regenwater via een natuurlijke stroming (vrij verval) de juiste kant op gaat. Voorwaarde hiervoor is wel dat de buizen op grote diepte moeten liggen om een minimale helling te garanderen.

Is een riolering met natuurlijk verval niet mogelijk, dan wordt een persriolering toegepast (±20% van alle rioleringen, ongeveer 20.000 kilometer van de totale lengte). In dit geval wordt het afvalwater en regenwater via een pomp of gemaal vervoerd. Bovendien worden persrioleringen vaak gebruikt bij grote afvalwatertransportleidingen. Zo kan bijvoorbeeld het afvalwater van een hele stad over langere afstand naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie worden vervoerd.

Zeker & Mobiel