Last van rioleringsproblemen? Klik dan hier

De riolering

De riolering is een ondergronds stelsel van rioolbuizen, dat ervoor zorgt dat afvalwater en overtollig regenwater in steden en dorpen wordt afgevoerd naar rioolwaterzuiveringsinstallaties.

In Nederland zijn ruim 16 miljoen mensen (99% van de hele bevolking) op de riolering aangesloten. Het Nederlandse rioleringsstelsel is meer dan 100.000 kilometer lang en de waarde bedraagt rond de 60 miljard euro.

Maar waarom wordt er zoveel geld aan iets dergelijks als de riolering uitgegeven? Omdat mensen water gebruiken om af te wassen, te douchen, het toilet door te spoelen of te drinken. En het gebruikte afvalwater moet, samen met het overtollige regenwater, op zo'n manier worden afgevoerd, dat het vieze water niet direct in het oppervlaktewater zoals meren en rivieren terecht komt. En daarvoor is de riolering.

De riolering zamelt het afvalwater en het overtollige regenwater in en transporteert het van de huizen en bedrijven naar rioolwaterzuiveringsinstallaties. Daar wordt het water gezuiverd, zodat het in een schone staat op het oppervlaktewater kan worden geloosd en het milieu niet wordt belast.

Zeker & Mobiel