Last van rioleringsproblemen? Klik dan hier

De rioolwaterzuiveringsinstallatie

In een rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt het vervuilde afvalwater en regenwater gezuiverd wordt tot een bepaald niveau. Is dit niveau bereikt, dan mag het water op het oppervlaktewater geloosd worden. In Nederland worden de circa 450 rioolwaterzuiveringsinstallaties beheert door ongeveer 30 waterschappen.

Zeker & Mobiel