Last van rioleringsproblemen? Klik dan hier

Infiltreren van regenwater

Om er voor te zorgen dat niet al het regenwater via de riolering wordt afgevoerd, is er een manier om regenwater in de bodem te infiltreren. Wanneer het heeft geregend, komt er regenwater terecht in greppels en kratten met waterdoorlatende bodems. Op deze manier krijgt het regenwater de tijd om in de bodem te zakken. Op deze manier wordt het grondwaterpeil in evenwicht gehouden en wordt verdroging tegengegaan.

Zeker & Mobiel