Last van rioleringsproblemen? Klik dan hier

Rioolonderhoud

In Nederland zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van het rioleringsstelsel. In de Wet milieubeheer staat dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de inzameling en het transport van het afvalwater. En onderhoud is zeker nodig, aangezien het riool kan verzakken of beschadigd kan raken, waardoor het als gevolg van scheuren, kapotte voegen of boomwortels gaat lekken. Dit soort problemen moeten zo snel mogelijk verholpen worden, omdat het afvalwater de bodem kan verontreinigen.

Het is logisch dat dit onderhoud geld kost. Wie zijn afvalwater op het riool wil lozen, moet hiervoor dan ook geld aan de gemeente betalen. De meeste gemeenten maken gebruik van het 'rioolrecht' om dit geld te innen. Voor een bepaald bedrag per jaar heb je als burger het recht om het riool te gebruiken. Momenteel ligt het rioolrecht per huishouden op zo'n 100 euro per jaar.

Zeker & Mobiel